RODINNÉ DOMY NA KLÍČ A JINÉ STAVBY OD FIRMY DOMIVO NÁCHOD

PROVÁDĚNÍ STAVEB

  • POZEMNÍ STAVBY

Rodinné domy na klíč, zateplené fasády, přístavby, rekonstrukce bytových jader včetně návrhů

  • DOPRAVNÍ STAVBY

Chodníky, parkoviště, opěrné zdi, valy, ploty

  • VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Přípojky kanalizace, přípojky vodovodu, bazény, jímky, ČOV

  • BOURACÍ PRÁCE

Demolice, bourací práce, podchycování kcí.

  • ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA

Oplocení, terasy, chodníčky, zahradní schodiště, zídky apod.