S vlastní technikou jde všechno jednodušeji

Disponujeme širokým a kvalitním strojovým parkem pro splnění všech Vašich požadavků. Bagry, minibagry, dempry, nákladní a kontejnerová vozidla a nakladadče.

Do našeho strojového parku patří také třídička stavební sutě. Třídění je klíčovým prvkem odpovědného nakládání s odpady v oblasti stavebnictví. Proces třídění je navržen tak, aby minimalizoval negativní dopady na životní prostředí a umožnil znovupoužití co nejvíce materiálů. Během třídění jsou odděleny různé typy stavebních odpadů, jako jsou cihly, beton, kovy, dřevo a izolační materiály. Cílem třídění stavební sutě je umožnit recyklaci a znovupoužití materiálů, což zase pomáhá snižovat objem skládkovaných odpadů a zároveň šetří přírodní zdroje. Tímto způsobem může stavebnictví přispět k udržitelnějšímu a ekologičtějšímu provozu.

Kompletní strojový park si můžete prohlédnout v galerii.

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?

Kontaktujte nás